Den Pyttisbördige skådespelaren Axel Slangus lät sig inför pensioneringen våren 1962 övertalas att regissera en sista gång, och valde då sin gamla favorit Stockflottarna. Ursprungligen hade tre till fyra föreställningar planerats, men i och med publikens stora intresse blev det slutligen åtta, varav två var gästspel i Ekenäs. Publiksiffran hade vid sommarens slut nått det nya rekordet 3 700.

 

STOCKFLOTTARNA av Teuvo Pakkala

regi: Axel Slangus

regiassistent: Hedvig Sievers
musikalisk ledning: Henry J Holmlund
dekor: Thure Stenberg
inspicienter: Åke Willner, Hilding Silfvast, Per Tuominen

Roller
Turkka, stockflottare: Karl-Erik Lill-Smeds

Tolari, stockflottare: Hans Falck

Huotari, stockflottare: Börje Hansson
Kasuri, stockflottare: Runar Sederholm

Oterma, stockflottare: Göran Wiksten

Maja, försäljerska: Ragnhild Kronberg
Pietola, hemmansägare: Einar Ollas

Katri, hans dotter: Hedvig Sievers
Anni, torparflicka: Marita Laakso
Fjärdingsmannen: Sven Andersson

Tok-Gustaf: Åke Willner
Pjase-Pirkko: Margit Grönwall

Lena: Britta Bruce

Ladugårdspigan på Pietola: Britta Bruce

Pekka, en dräng på Pietola: Åke Lill-Smeds

Taurila, nämndeman: Åke Lill-Smeds

Stockflottare och byflickor