LURENS TEATER

Östra Nylands Ungdomsförbunds (ÖNUF) sommarteaterverksamhet såg dagens ljus den 22 juni 1958, då pjäsen Sockenskomakarna uppfördes på folkhögskolans gårdsplan i Kuggom. Pjäsen blev en stor framgång, och förbundet bestämde sig för att man skulle spela friluftsteater även i framtiden. De fyra följande åren fungerade de natursköna hagarna vid Kvarnforsen i Kuggom som spelplats.
År 1964 skedde ett avgörande genombrott för sommarteaterverksamheten, då ÖNUF fick dispositionsrätten till Lurens gård i Pernå. Sommaren 1965 uppfördes Selma Lagerlöfs ”Dunungen” framför karaktärshusets välbekanta fasad, och begreppet Lurens sommarteater var ett faktum.
Redan följande år byggdes den kännspaka vridläktaren på Lurens. Det var den första i Svenskfinland och den första i hela landet som byggts för amatörteaterbruk. År 1982 förnyades läktaren, samma läktare som snurrar på än idag.
Teaterverksamheten vill förvalta arvet i Lurens gård med respekt. För att inte slita på den historiska karaktärsbyggnaden som tidigare användes som sminkrum och garderob, uppförde man år 2000 en ändamålsenlig nybyggnad – Löjtnantsgården. Där inryms nu sminkrum, duschar, garderob, ungdomsföreningens kansli samt ett mötesrum som även används som övningsutrymme.