Lurens gård 1964

LURENS GÅRD

Lurens gård omnämndes redan på 1500-talet. Namnet härleder sig uppenbarligen från en släkt Luhr eller Luur som under 1600-talet och 1700-talet ägde gården. På 1700-talet kom släkten Lindfors till gården. 1933 erhöll Pernå kommun gården genom en donation av fru Elise Lindfors.
1964 erhöll Östra Nylands Ungdomsförbund dispositionsrätten till gården. 1966 uppfördes Svenskfinlands första vridläktare i parken och den har förnyats 1982. Gamla delen av huvudbyggnaden på Lurens har bevarats med sin genuina inredning från 1800-talets senare hälft. Huvudbyggnaden har alltid haft en betydande funktion som en del av teaterdekoren. Gården användes tidigare av teatern som sminkrum och garderob. Man ville dock inte slita på den värdefulla byggnaden och därför beslöt man att uppföra en nybyggnad för teaterns och Ungdomsförbundets bruk. Nybyggnaden, Löjtnantsgården, invigdes den 4. juni 2000. Här inryms sminkrum, duschar, garderob, Ungdomsförbundets kansli samt ett mötesutrymme som även används som övningsutrymme. Av gårdsbyggnaderna kan nämnas det gamla stallen som numera tjänar som bufféutrymmen.