För uppförandet av Himlaspelet övervägde man flera spelplatser, bl.a. en strand vid Hopom träsk i Liljendal. Av praktiska skäl beslöt man sig ändå för Kvarnforsen igen. Pjäsen var konstnärligt framgångsrik, men i fråga om publikmängden (1 000 personer) mindre tillfredsställande. Att pjäsen var skriven på vers avskräckte högst sannolikt en del av publiken. Det som däremot i hög grad imponerade åskådarna var Lovisakonstnären Gio Grönwalls fantastiska kurbitsmålade dekor. För regin stod Wasa Teaters chef Hans Fors som senare blev den svenskspråkiga radioteaterns chef. 1963 blev teaterns sista sommar vid Kvarnforsen.

 

HIMLASPELET av Rune Lindström

regi: Hans Fors

dekor: Gio Grönwall
musikalisk ledning: Henry Holmlund
inspicient: Per Tuominen
scenmästare: Arne StrömbergRoller 
Kurbitsmålaren: Holger Wikström

Mats Ersson: Rolf Adolfsson

Marit Knutsdotter: Enerid Backman

Vår Herre: Lars Ollas

Gammel-Jerk: Per Tuominen

Herrans Ängel: Göran Wirén

Kung Salomo: John Strömberg

Elias, profet: Einar Ollas
Jonas, profet: Albin Bengts

Jeremias: Albin Andersson

Kyrkoherden: Ulf-Göran Fuhrer

Simon Peter: Ulf Krogars

Lagman: John Povenius

Sex tolvmän: Carl-Gustav Westerholm, Stefan Alldén, Ludvig Grönqvist, Karl-Johan Grönqvist, Ulf Krogars, Bror Lind