Författaren och konstnären Sigge Strömberg är en av den östnyländska teaterns pionjärer. Hans teaterkurser, pjäsmanuskript och dekormåleri har satt ett kraftigt avtryck i det lokala teaterlivet. Sommaren 1970 sattes Strömbergs sångspel Slättens melodi upp på Lurensscenen. Pjäsens händelser och handling bygger på gamla sägner och berättelser från 1860-talet. Musiken var komponerad av Lovisakantorn Holger Backman. Som regissör fungerade skådespelaren Margaret von Martens och rekordpubliken uppgick till 5 600.

 

SLÄTTENS MELODI av Sigge Strömberg (musik Holger Backman)regi: Margaret von Martens
inspicient: Sven Andersson

Roller 
Mårten Mårtenson, bonde, ägare till Mårtensgård: John Povenius

Hindrika, hans hustru: Else-May Hydén

Johan, deras son: Algot Lill-Smeds

Maj, piga på Mårtensgård: Marianne Petas

Gustava, hennes mor: Maj-Britt Forsbäck

Matts, dräng på Mårtensgård, torparson: Sune Forsbäck

Ant, vallpojke på Mårtensgård: Stig Stenberg
Carl, bonde, häradsdomare: Ingvald Forsbäck
Maria, hans hustru: Ann-Mari Thomasson

Lena-Stina, deras dotter: Anna-Lisa Björklund
Jon, vävskedsförsäljare, vandrarman med fäder från Sverige: Ingmar Silfvast

Hedd-Mor, inhysesänka: Inger Ollas

Lisa, hennes dotterdotter: Sinikka Monto

Flickor, gossar, ungdom från bygden