Författaren och konstnären Sigge Strömberg är en av den östnyländska teaterns pionjärer. Hans teaterkurser, pjäsmanuskript och dekormåleri har satt ett kraftigt avtryck i det lokala teaterlivet. Sommaren 1970 sattes Strömbergs sångspel Slättens melodi upp på Lurensscenen. Pjäsens händelser och handling bygger på gamla sägner och berättelser från 1860-talet. Musiken var komponerad av Lovisakantorn Holger Backman. Som regissör fungerade skådespelaren Margaret von Martens eller egentligen von Martens och Sigge Strömberg. Sigge tog nämligen själv över regin ett par veckor innan premiären när von Martens lämnade Lurens besviken på sånginsatserna. För att citera en veteran som var med i produktionen, ”he va de bästa som kund hända för Sigge känd oss östnylänningar och visst hur allt sku vara”. Publiken tyckte också om föreställningen för den uppgick till 5 600.

 

SLÄTTENS MELODI av Sigge Strömberg (musik Holger Backman)regi: Margaret von Martens
inspicient: Sven Andersson

Roller 
Mårten Mårtenson, bonde, ägare till Mårtensgård: John Povenius

Hindrika, hans hustru: Else-May Hydén

Johan, deras son: Algot Lill-Smeds

Maj, piga på Mårtensgård: Marianne Petas

Gustava, hennes mor: Maj-Britt Forsbäck

Matts, dräng på Mårtensgård, torparson: Sune Forsbäck

Ant, vallpojke på Mårtensgård: Stig Stenberg
Carl, bonde, häradsdomare: Ingvald Forsbäck
Maria, hans hustru: Ann-Mari Thomasson

Lena-Stina, deras dotter: Anna-Lisa Björklund
Jon, vävskedsförsäljare, vandrarman med fäder från Sverige: Ingmar Silfvast

Hedd-Mor, inhysesänka: Inger Ollas

Lisa, hennes dotterdotter: Sinikka Monto

Flickor, gossar, ungdom från bygden