Professor Olle Sirén avled den 8 september i sin hemstad Lovisa, 89 år gammal. Sitt brinnande intresse för historia, kultur, hembygden och det svenska språket kombinerade Olle Sirén i sitt omfattande författarskap.

Olle Sirén fungerade som ordförande i Östra Nylands ungdomsförbund under teaterns första år. Hans stora teaterintresse slocknade aldrig och han var en ständigt återkommande hedersgäst på Lurens. Sin sista stora gärning teatern till fromma gjorde Sirén 2008 i samband med 50-årsjubileet då han sammanställde Lurens teaters historia 1958-2008.

Östra Nylands ungdomsförbund rf och Lurens sommarteater känner stor tacksamhet för den stora insats professor Olle Sirén gjort för ungdomsförbundet och teatern. Han har efterlämnat ett digert arv att förvalta.