Arbetet med dokumenteringen av Lurens historia pågår för fullt. I Brages pressarkiv i Helsingfors kunde vi hitta över 300 intressanta presstexter som handlar om allt från teaterns tillblivelse 1958 till 1980-talets vridläktarbygge. Artiklarna har fotograferats och kommer i framtiden i digital form att ingå i ÖNUF:s lokalhistoriska arkiv i Kuggom.

Gustava Klingstedt

Ett stort tack till Brages pressarkiv och framför allt arkivredaktör Gun Grönroos för den hjälp vi fått. Upprätthållande av pressarkivet är en fantastisk gärning som hjälper oss alla att förstå vad våra förfäder gjort för oss. En östnylännings hjärta värmer dessutom det att arkivets första föreståndare 1910 var Hardombon Gustava Klingstedt. Gustava, eller Stava som byborna kallade henne, jobbade till en början hemifrån. Tidningsbuntarna skickades till Pernå och Klingstedt satt med rödpenna och markerade vilka artiklar som skulle katalogiseras under vilka ämnen. Sedan skickades buntarna tillbaka till Helsingfors, där frivilliga arkivarbetare klippte ut artiklarna, limmade upp dem på ark och katalogiserade dem. Gustava var alltså en banbrytare inom distansarbete!

Nämnas kan att Gustavas syster, författarinnan Josefina Bengts, skrev romanen Fäderna som dramatiserad av Erik Andersson även har uppförts på Lurens. Klingstedts bror var den fantastiska berättaren Albin Bengts, i byn kallad Beinsfaafa, som förgyllde många programkvällar med sina färggranna anekdoter. Han var också verksam som skådespelare under Lurensteaterns tidiga år vid Kvarnforsen.