Mats Tuominens dokumentärfilm Gemenskapens styrka premiärvisas på Kino Marilyn i Lovisa lördagen den 12 november kl. 17.00. Filmen är en del av Lurens digitaliserings- och arkiveringsprojekt som inleddes 2018. Projektets målsättning är att digitalisera och katalogisera material såsom bilder, filmer, ljudband, tryckalster, pressklipp och minnen som berör Lurens sommarteater och sammanställa materialet till ett digitalt arkiv.

Dokumentärfilmen Gemenskapens styrka berättar på 85 minuter om Lurens sommarteaters tillblivelse och fortsättning med hjälp av intervjuer och arkivmaterial. Sammanlagt 28 personer har intervjuats för filmen, vilket har resulterat i över 14 timmar material som även det kommer att arkiveras. Skådespelarna som intervjuats är främst sådana som inlett sin karriär på 50-, 60-, 70- och 80-talet. Övriga intervjuobjekt, till exempel regissörer, kapellmästare och kostymörer, är av senare datum för att få ett färskare perspektiv. Intervjuerna innehåller allt från objektiva analyser till dråpliga minnen.

– Filmen kan väcka starka känslor hos sådana som själva fått uppleva den så kallade Lurensandan, tror Mats Tuominen. För andra kanske den ger en insikt i vad man med gemensamma krafter kan uppnå. Samtidigt visar dokumentären hur fin hobby teatern är.

Mats Tuominen

Mats Tuominen har jobbat med Lurensdokumentären sedan 2018. Produktionen har fått stöd från Svenska kulturfonden och Aktiastiftelsen i Borgå.

 

Den som är intresserad av att se filmen bör förhandsanmäla sig till premiärvisningen lördagen den 12 november kl. 17.00 på Kino Marilyn. Skicka mejl till info@lurens.fi eller anmäl per telefon (019) 532 412, vardagar kl. 9–15. Det finns ett begränsat antal platser som fylls i anmälningsordning så det gäller att vara snabb. Efter filmen har teaterns foajé och restaurang reserverats i en timme för mingel så ingen behöver skynda hem. Visningen är avgiftsfri.