Mirella Pendolin-Katz (Lovis), Livia Wikström (Ronja) och J. Edgar Nieminen (Mattis)